Công ty cổ phần Smartship

Hotline: 0934454411

Tin tức

Trả lời câu hỏi con trẻ thế nào cho đúng phương pháp

2/4/2015 12:50:18 AM

Trả lời mỗi câu hỏi của trẻ một cách tích cực có thể kích thích sự tò mò. Cung cấp một câu trả lời hợp lý và chính xác, lưu ý rằng đừng chỉ đưa ra câu trả lời mà không có ích gì cho trẻ.

  • Trả lời câu hỏi con trẻ thế nào cho đúng phương pháp

    2/4/2015 12:50:18 AM Trả lời mỗi câu hỏi của trẻ một cách tích cực có thể kích thích sự tò mò. Cung cấp một câu trả lời hợp lý và chính xác, lưu ý rằng đừng chỉ đưa ra câu trả lời mà không có ích gì cho trẻ.
1
Bing Bong