Công ty cổ phần Smartship

Hotline: 0934454411

Tin tức

Đồng hồ trẻ em

Sắp xếp:
Đồng hồ trẻ em Synoke 99589 Đồng hồ trẻ em Synoke 99589

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Lasika 1280 Đồng hồ trẻ em Lasika 1280

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Synoke 9738 Đồng hồ trẻ em Synoke 9738

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ trẻ em Diray DR-215L Đồng hồ trẻ em Diray DR-215L

190,000 VNĐ

160,000VNĐ

-15%

Đồng hồ trẻ em Skmei SK-1450 Đồng hồ trẻ em Skmei SK-1450

220,000 VNĐ

190,000VNĐ

-13%

Đồng hồ trẻ em Synoke 66188 Đồng hồ trẻ em Synoke 66188

165,000 VNĐ

135,000VNĐ

-18%

Đồng hồ điện tử trẻ em SYNOKE 9708 Đồng hồ điện tử trẻ em SYNOKE 9708

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Skmei 1299 Đồng hồ trẻ em Skmei 1299

195,000 VNĐ

165,000VNĐ

-15%

Đồng hồ trẻ em Coolboss 1398 Đồng hồ trẻ em Coolboss 1398

150,000 VNĐ

125,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Hin 1549 Đồng hồ trẻ em Hin 1549

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ trẻ em Danmus 1089S Đồng hồ trẻ em Danmus 1089S

170,000 VNĐ

140,000VNĐ

-17%

Đồng hồ thể thao trẻ em Sanda 1928 Đồng hồ thể thao trẻ em Sanda 1928

175,000 VNĐ

145,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Pasnew PSE-219 Đồng hồ trẻ em Pasnew PSE-219

215,000 VNĐ

185,000VNĐ

-13%

Đồng hồ trẻ em Skmei 1477 Đồng hồ trẻ em Skmei 1477

195,000 VNĐ

165,000VNĐ

-15%

Đồng hồ trẻ em Pasnew PSE-251G Đồng hồ trẻ em Pasnew PSE-251G

280,000 VNĐ

240,000VNĐ

-14%

Đồng hồ trẻ em Synoke 99266 Đồng hồ trẻ em Synoke 99266

290,000 VNĐ

240,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Smael 1237 Đồng hồ trẻ em Smael 1237

355,000 VNĐ

295,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Disney 1550 Đồng hồ trẻ em Disney 1550

425,000 VNĐ

375,000VNĐ

-11%

Đồng hồ trẻ em Disney Cuties DC-55027 Đồng hồ trẻ em Disney Cuties DC-55027

495,000 VNĐ

405,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Conan 3836 Đồng hồ trẻ em Conan 3836

165,000 VNĐ

135,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Conan 1295 Đồng hồ trẻ em Conan 1295

185,000 VNĐ

145,000VNĐ

-21%

Đồng hồ trẻ em led thám tử Conan Đồng hồ trẻ em led thám tử Conan

150,000 VNĐ

130,000VNĐ

-13%

Đồng hồ trẻ em Conan 1215 Đồng hồ trẻ em Conan 1215

185,000 VNĐ

155,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Conan 1399 Đồng hồ trẻ em Conan 1399

235,000 VNĐ

195,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Doremon 1216 Đồng hồ trẻ em Doremon 1216

170,000 VNĐ

140,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Doremon Led 3840 Đồng hồ trẻ em Doremon Led 3840

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Doremon 1394 Đồng hồ trẻ em Doremon 1394

175,000 VNĐ

145,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Hellokitty1955 Đồng hồ trẻ em Hellokitty1955

150,000 VNĐ

130,000VNĐ

-13%

Đồng hồ trẻ em Hello Kitty 3832 Đồng hồ trẻ em Hello Kitty 3832

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ trẻ em Elsa Frozen 3837 Đồng hồ trẻ em Elsa Frozen 3837

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Led Elsa Frozen 3851 Đồng hồ trẻ em Led Elsa Frozen 3851

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ ô tô cho trẻ Prema Đồng hồ ô tô cho trẻ Prema

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ trẻ em 3D ô tô Mcqueen 3845 Đồng hồ trẻ em 3D ô tô Mcqueen 3845

155,000 VNĐ

125,000VNĐ

-19%

Đồng hồ trẻ em Led ô tô Mcqueen 3846 Đồng hồ trẻ em Led ô tô Mcqueen 3846

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Led Minions 3848 Đồng hồ trẻ em Led Minions 3848

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em Minions 1214 Đồng hồ trẻ em Minions 1214

185,000 VNĐ

155,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Led Peppapig 3847 Đồng hồ trẻ em Led Peppapig 3847

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em peppapig 1920 Đồng hồ trẻ em peppapig 1920

170,000 VNĐ

140,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em ToToro 1925 Đồng hồ trẻ em ToToro 1925

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em hình chú chuột DH-1218 Đồng hồ trẻ em hình chú chuột DH-1218

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Vuais 1287 Đồng hồ trẻ em Vuais 1287

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em khủng long ĐH-3849 Đồng hồ trẻ em khủng long ĐH-3849

170,000 VNĐ

140,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em Rainbow ruby 3844 Đồng hồ trẻ em Rainbow ruby 3844

185,000 VNĐ

155,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Prema 1238 Đồng hồ trẻ em Prema 1238

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ cho bé gái YC160520 Đồng hồ cho bé gái YC160520

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Kezzi 1917 Đồng hồ trẻ em Kezzi 1917

235,000 VNĐ

195,000VNĐ

-17%

Đồng hồ trẻ em ĐH-1538 Đồng hồ trẻ em ĐH-1538

185,000 VNĐ

155,000VNĐ

-16%

Đồng hồ trẻ em Coolboss 1931 Đồng hồ trẻ em Coolboss 1931

145,000 VNĐ

100,000VNĐ

-31%

Đồng hồ trẻ em Mingrui 1944 Đồng hồ trẻ em Mingrui 1944

160,000 VNĐ

130,000VNĐ

-18%

Đồng hồ trẻ em hình chú vịt Đồng hồ trẻ em hình chú vịt

175,000 VNĐ

135,000VNĐ

-22%

Đồng hồ trẻ em Synoke 1960 Đồng hồ trẻ em Synoke 1960

190,000 VNĐ

150,000VNĐ

-21%

Đồng hồ trẻ em SKmei 1552 Đồng hồ trẻ em SKmei 1552

255,000 VNĐ

195,000VNĐ

-23%

Đồng hồ trẻ em Hellokitty 1954 Đồng hồ trẻ em Hellokitty 1954

140,000 VNĐ

110,000VNĐ

-21%

Đồng hồ trẻ em Hellokitty 1971 Đồng hồ trẻ em Hellokitty 1971

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Đồng hồ trẻ em Diray DR-331AD Đồng hồ trẻ em Diray DR-331AD

225,000 VNĐ

175,000VNĐ

-22%

Đồng hồ trẻ em Diray DR-332AD Đồng hồ trẻ em Diray DR-332AD

230,000 VNĐ

160,000VNĐ

-30%

Đồng hồ trẻ em Shhors 797 Đồng hồ trẻ em Shhors 797

185,000 VNĐ

145,000VNĐ

-21%

Đồng hồ trẻ em Mingrui MR-8573 Đồng hồ trẻ em Mingrui MR-8573

150,000 VNĐ

120,000VNĐ

-20%

Trang

Đồng hồ trẻ em

Gioi-thieu-ve-dong-ho-tre-em-cho-beBé thường xuyên ngủ dậy muộn? Vui chơi quên giờ về? Hay đơn giản chỉ là bé muốn có một chiếc đồng hồ để thể hiện cá tính. Đồng hồ cho bé với nhiều ứng dụng sẽ là cách tốt nhất để giải quyết dứt điểm vấn đề một cách hiệu quả.

Với thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tính năng khác nhau. Chính vì vậy mà một chiếc đồng hồ trẻ em sẽ là cách tốt nhất để trẻ học được cách kiểm soát thời gian một cách hiệu quả ngay từ bây giờ. 

Có nên mua đồng hồ cho bé không?

Đồng hồ đeo tay cho bé hoạt động chính xác và chi tiết đến từng giây. Giúp bé học được cách quản lý và sắp xếp thời gian của mình một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Sản phẩm có nhiều kiểu dáng cũng như màu sắc khác nhau, vô cùng phong phú. Để bé thỏa sức thể hiện những cá tính riêng biệt của mình.

Đồng hồ cho bé được làm từ chất liệu vô cùng bền bỉ, để bé có thể thỏa sức vui đùa sau mỗi giờ học mà không sợ hư hỏng.

Đồng hồ cho bé tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau, để bé thỏa sức khám phá và tìm hiểu, kích hoạt tính tò mò ở mỗi bé.

 

Những tiêu chí cần quan tâm khi mua đồng hồ cho bé

Hiện nay trên thị trường đồng hồ cho bé được sản xuất tràn lan với nhiều giá thành khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta nên tìm hiểu kỹ, để có thể lựa chọn được một sản phẩm an toàn dành cho bé. Thay vì mua hàng fake giá rẻ, kém chất lượng, thì chúng ta nên lựa chọn những loại đồng hồ chính hãng tầm trung. Đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng.

Các bé ở độ tuổi này đã có cá tính riêng của mình. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nên tham khảo ý kiến của bé. Nhằm đưa ra được lựa chọn chính xác nhất.

Lưu ý về giá thành. Tùy từng điều kiện của mỗi gia đình mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những mẫu đồng hồ có giá thành khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo an  toàn cho bé khi sử dụng.

Tùy từng độ tuổi, cũng như giới tính của bé mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những loại đồng hồ khác nhau có màu sắc và kiểu dáng phù hợp.

 

Các mức độ chống nước của đồng hồ mà phụ huynh nên biết

WR 30 : Phù hợp cho bé có thể rửa tay, đi mưa.

Wr 50 : Phù hợp để bé có thể rửa tay, đi mưa, nghịch nước, tắm gội

Wr 100: Phù hợp rửa tay, đi mưa, nghịch nước, tắm gội, đi bơi

Wr 200: Phù hợp rửa tay, đi mưa, nghịch nước, tắm gội, đi bơi, học lặn

Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ chúng ta chỉ nên lựa chọn những loại đồng hồ chống nước ở mức Wr 50. Để bé có thể chơi đùa và nghịch nước thoải mái mà không gây ra bất kỳ cản trở nào khi bé chơi đùa

 

Đồng hồ đeo tay cho bé có giá bao nhiêu?

Tùy từng thương hiệu cũng như khả năng chống nước mà đồng hồ cho bé được bán với nhiều giá thành khác nhau. Tuy nhiên thông thường một chiếc đồng hồ tốt, dành cho bé có giá giao động từ 200.000 – 500.000 đ.

 

Đồng hồ cho bé được làm từ chất liệu gì?

Dây đeo đồng hồ cho bé được làm từ chất liệu nhựa, vải, cao su, da...

Mặt đồng hồ được làm từ Resin glass kính nhựa cao cấp. Có khả năng chống va đập tốt. Đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng và chơi đùa.

 

Thương hiệu đồng hồ cho bé

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đồng hồ cho bé đến từ những thương hiệu khác nhau như: Coolboss, Sanda , Disney, Smael… Mỗi loại đều có những điểm nổi bật khác nhau. Tùy vào sở thích cũng như nhu cầu của bé mà chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp.

 

Địa chỉ mua đồng hồ uy tín – chất lượng cho bé

Bingbong.vn một địa chỉ bán lẻ đồng hồ đeo tay trẻ em hàng đầu được người tiêu dùng bình chọn. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Bingbong.vn đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường hiện nay.

Với sự đa dạng về mẫu mã, cùng với đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp mua hàng tại bingbong.vn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo không làm bạn thất vọng.

 

n
ngọc
đồng hồ đẹp quá
Trả lời (0) 14/11/2017
B
BingBong.vn
Dạ, để đặt mua các mẫu đồng hồ trẻ em. Chị vui lòng để lại SĐT ạ. Em cảm ơn
15/11/2017
T
Thu Minh
Mình cần mua một chiếc đồng hồ trẻ em, mình thấy bên bạn nhiều mẫu quá nên không biết lựa chọn đồng hồ thế nào. Vui lòng liên hệ với mình qua sđt 0936038797 mình cần tư vấn thêm
Trả lời (0) 25/11/2017
B
BingBong.vn
Dạ, nhân viên bên shop sẽ liên hệ và tư vấn cho A/c để lựa chọn được mẫu đồng hồ trẻ em ứng ý nhất ạ!
25/11/2017
d
diem
0060195199423 em o malaysia em muon mua 10cai dong ho cho con gai em.em co the chuyen khoan va gui den tan nha dc ko.xin cam on
Trả lời (0) 13/12/2017
B
BingBong.vn
Dạ được ạ. Sẽ có nhân viên liên hệ với chị ạ. Em cảm ơn
14/12/2017
l
lien
có đồng hồ cho lop8 ko chị
Trả lời (0) 29/12/2017
B
BingBong.vn
Dạ, có các mẫu đồng hồ cho bé lớp 8 đó ạ. Chị vui lòng để lại SĐT để được tư vấn tốt nhất ạ. Em cảm ơn
29/12/2017
K
ban cho em
Trả lời (0) 04/2/2018
B
BingBong.vn
Dạ, A/c vui lòng để lại SĐT để nhân viên liên hệ giao mẫu đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
05/2/2018
T
Trung Dũng ĐT 0975167569
Gọi ĐT mà K có ai trả lời nt cũng im thì biết mua ntn đây ĐT 0975167569
Trả lời (0) 04/3/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho anh ạ. Em cảm ơn
06/3/2018
K
01665868866
Trả lời (0) 06/3/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
08/3/2018
P
P
Dep that day
Trả lời (0) 12/3/2018
T
Tuấn
0977758470 muốn mua 1 cái
Trả lời (0) 03/4/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
04/4/2018
d
da
dep ma
Trả lời (0) 05/4/2018
H
Huệ
0972977997
Trả lời (0) 11/4/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
12/4/2018
P
Phuc
0917384699
Trả lời (0) 17/4/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
18/4/2018
H
Hero dragons VN
Trả lời (0) 25/4/2018
0
0966501078
Trả lời (0) 02/5/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
02/5/2018
K
0977113635 gọi ngay cho mình nhé
Trả lời (0) 09/5/2018
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn đồng hồ trẻ em cho A/c ạ. Em cảm ơn
10/5/2018
K
tôi đang ở tphcm
Trả lời (0) 23/5/2018
B
BingBong.vn
Dạ, hiện shop chưa có chi nhánh tại HCM. Nếu anh/chị mua hàng Shop sẽ ship Cod từ Hà Nội vào HCM cho mình ạ. Em cảm ơn
24/5/2018
H
Huy
shop ơi có in đc hình khác vô khômg shop
Trả lời (0) 03/6/2018
B
BingBong.vn
Dạ không ạ. Hình cố định như trong ảnh thôi ạ
04/6/2018
N
Ngo Minh Han
đồng hồ rất đẹp
Trả lời (0) 07/6/2018
L
Loi
Có loại nào có hình Superman ko nhỉ
Trả lời (0) 26/10/2018
B
BingBong.vn
Dạ, Anh/chị tham khảo mẫu này giúp em ạ: https://bingbong.vn/sanpham-2857-dong-ho-tre-em-sieu-nhan-nguoi-nhen-superman-2857.html hoặc để lại SĐT để được tư vấn tốt nhất. Em cảm ơn
26/10/2018
K
Mình mua cái này 0901812551
Trả lời (0) 16/1/2019
B
BingBong.vn
Shop gọi cho anh/chị nhưng không được ạ.
17/1/2019
T
Tramle
Mình cần mua đồng hồ gấp liên lạc lạc với mình ạ 0932613266
Trả lời (0) 28/1/2019
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn mẫu đồng hồ phù hợp cho mình ạ. Em cảm ơn
14/2/2019
B
Bình
Đồng hồ có chống nước được không bạn
Trả lời (0) 30/3/2019
B
BingBong.vn
Dạ, tùy mẫu anh ạ. Đa số là đi mưa rửa tay ạ. Còn tắm gội hay bơi lội thì không ạ
30/3/2019
Y
Yến
0985205079
Trả lời (0) 04/6/2019
B
BingBong.vn
Dạ, sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn mẫu đồng hồ phù hợp cho mình ạ. Em cảm ơn
05/6/2019
Hotline: 093 445 4411
Đặt hàng ngay
Bing Bong